Clubtrainingen 2022 voorlopig enkel voor club leden / Club training only for members until August 2022

Clubtraining enkel voor eigen clubleden van 1 maart tot 1 augustus 2022
Zoals u elders op onze site kan lezen kunnen er tijdens elke clubtraining maximaal 5 rijders
deelnemen van buiten BMX 2000 DESSEL.
Vanaf 1 maart tot 1 augustus is dit tijdelijk niet mogelijk door de grootte van de eigen
trainingsgroepen.
Het is enkel mogelijk gedurende deze periode om tegen betaling van 5 € per rijder te komen trainen
op onze vrije training om de veertien dagen op woensdag van 19.45 tot 21.00 uur.
Je vind de juiste datums van de vrije training op onze website bij “kalender”

Club training only for own club members from March 1 to August 1, 2022
As you can read elsewhere on our site, a maximum of 5 riders from outside BMX 2000 DESSEL can
participate during each club training.
From March 1 to August 1, this is temporarily not possible due to the size of the own training groups.
It is only possible during this period to come and train for a fee of 5 € per rider on our free practice
every two weeks on Wednesday from 19:45 to 21:00h.
You will find the correct dates of the free training on our website under “Kalender”