Important info EC BMX 2022

Belangrijke info inkom ticketten

De inkomtickets, drinken en eten kan enkel ter plaatse betaald worden met CASH GELD, er kan niet met de kaart worden betaald.
Er zijn op het EK BMX ook geen geldautomaten beschikbaar, wel in het centrum van Dessel zelf. DAGTICKET = 20 €

WEEKENDPAS = 40 €

IMPORTANT INFO Entry Tickets

The entrance tickets, drinks and food can only be paid with CASH MONEY on side, it is not possible to pay with the card.
There are no ATMs available at the European Championship BMX, but there are in the center of Dessel itself.

DAY TICKET = 20 € WEEKENDPASS = 40 €

BELANGRIJKE INFO FIETSEN EN STOELEN:

Er zijn GEEN FIETSEN en STOELEN TOEGELATEN in de publieke zone langs de baan, er wordt een fietsenpark voorzien langs de beide ingangen van de baan, deze is echter niet beveiligd en moet je dus zelf zorgen voor een slot op de fiets.
Er staan rondom tribunes en het is dus niet mogelijk om extra stoelen te plaatsen tussen of onder de tribunes.

IMPORTAND INFO BIKES AND CHAIRS:

There are NO BIKES or CHAIRS ALLOWED in the public zone along the track, a bicycle park will be provided along both entrances to the track, but it is not secured and you must therefore provide a lock on the bicycle.
There are stands around and it is therefore not possible to place extra seats between or under the stands.

NIET ROKEN AUB:

Voor de algemene gezondheid van de rijders en u zelf vragen we u vriendelijk om NIET TE ROKEN op en rond de tribunes, shop area en team paddock op het EK BMX.
Ook GEEN E-sigaretten.
Namens alle rijders alvast een dikke dank u wel.

NO SMOKING PLEASE:

For the general health of the riders and yourself, we kindly ask you NOT TO SMOKE in and around the stands, shop area and team paddock at the European Championship BMX.
Also NO E-cigarettes.
On behalf of all riders, a big thank you in advance.

 

AUTO PARKING INFO:

Er zijn twee auto parkings voorzien op wandel afstand van de track, volg de wegwijzers PARKING en van daaruit zullen er wegwijzers staan richting BMX track.
Parkeer je auto zo dicht mogelijk tegen elkaar zodat er zoveel mogelijk auto’s kunnen parkeren aub.

CAR PARKING INFO:

There are two car parking spaces within walking distance of the track, follow the PARKING signposts and from there, there will be signposts towards the BMX track.
Please park your car as close to each other as possible so that as many cars as possible can park.