Update Corona Virus

Beste BMX family,
Ik weet dat iedereen zich afvraagt, wanneer kunnen we weer normaal onze trainingen en wedstrijden afwerken, wel dit kunnen wij je niet vertellen, net zomin of het Europees kampioenschap in Dessel wel of niet zal doorgaan in Juli.
Momenteel op de dag van vandaag 18 april 2020 hebben wij als organisator nog geen bericht gekregen van UCI, UEC en of Belgian cycling dat het niet zou doorgaan zoals gepland.
Al zijn we er ons wel degelijk van bewust dat dit morgen anders kan zijn maar voorlopig gaat het EK in Dessel nog steeds door zoals gepland, dus van 9 tot 12 juli 2020.
Wij als organisator hebben momenteel alles klaar om van het EK een feest te maken, alle materialen liggen vast, op enkele na zijn alle medewerkers compleet en hebben wij er nog steeds veel zin in.
Van zodra er veranderingen zouden komen houden we iedereen meteen op de hoogte via dit kanaal en op onze website www.bmx2000.be
Laat ons ervoor zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk opgelost is, dus volg zeker alle richtlijnen op van de regering.

Dear BMX family,
I know that everyone is wondering, when can we do our training and races again, well we cannot tell you this, nor can we tell you if the European championship in Dessel be held in July or gonna be canceled or not.
Currently today, April 18, 2020, as an organizer we have not yet received notice from UCI, UEC and whether Belgian cycling is not going to proceed as planned.
Although we are well aware that this may be different tomorrow, for the time being the European Championship in Dessel will continue as planned, so from 9 to 12 July 2020.
At the moment we as organizer have everything ready to make from the European Championship a party, all materials are fixed, our crew is almost complete and we are still looking forward to it to organize the ECBMX2020.
As soon as changes come, we will immediately keep everyone informed on facebook and on our website www.bmx2000.be
Let us make sure that this crisis is resolved as soon as possible, so be sure to follow all government guidelines.