Update Euro Champs Reservations

Euro Champs BMX 2020Door enige vertraging in de communicatie tussen ons en UEC kan je vanaf 10 juli een plaats boeken voor de rijders camping, medewerkers camping en team paddock voor het Europees kampioenschap van 1 tot 4 oktober 2020.
Je vind alle nodige info hier omtrent in de official guideline van het EK2020 welke terug te vinden is op www.bmx2000.be en www.uec.ch tegen 10 juli.
Deze info zal ook verspreid worden door de nationale federaties.

Ondanks de nog steeds dreigende COVID-19 epidemie zijn er momenteel nog geen berichten al zou het EK niet kunnen doorgaan, mocht het in september toch zo zijn dat alles zou geannuleerd worden dan wordt het volledige reserveringsbedrag terug betaald, dit voor zowel camping als team paddock.
Het blijft dus zowel voor ons als organisator als voor de rijders nog afwachten hoe de algemene situatie gaat zijn eind september maar voor alle duidelijkheid, er is momenteel nog geen enkel besluit welk zegt met hoeveel mensen we aanwezig mogen zijn tijdens het EK en onder welke vorm, voorlopig gaan we er vanuit dat we in oktober een zo normaal mogelijk EK kunnen en mogen organiseren.
#bmx2000dessel #joelsmetsbmxcircuit #ecbmx20 #hetkloppendhartvandebmx #dessel

Due to some delay in the communication between us and UEC, you can book a place from July 10th for the riders camping, crew camping and team paddock for the European Championship from 1 to 4 October 2020.
You can find all necessary information about this in the official guideline of the EK2020 which can be found on www.bmx2000.be and www.uec.ch by the 10 july.
This information will also be distributed by the national federations.

Despite the still imminent COVID-19 epidemic, there are no messages at the moment, although the European Championship could not go ahead, if in September everything should be canceled, the full reservation amount will be refunded, for both camping and team paddock .
So it remains to be seen both for us as the organizer and for the riders how the general situation will be at the end of September, but for the sake of clarity, there is currently no decision yet which says with how many people we can be present during the European Championship and in what form , for the time being we assume that we can and may organize the European Championship as normal as possible in October.