Verhuur circuit / Track Rent

Huur prijzen / Renting prices:

110 € per dagdeel van 1,5 uur én maximaal 16 rijders.
Voor clubs met een eigen parcour, geldt er geen maximum aantal rijders. Bij meer dan 16 rijders per dagdeel zijn de kosten 5 € per extra rijder.

150 € per dagdeel van 2 uur én maximaal 16 rijders.
Voor clubs met een eigen parcour, geldt er geen maximum aantal rijders. Bij meer dan 16 rijders per dagdeel zijn de kosten 5 € per extra rijder.

110 € per daypart of 1.5 hours and a maximum of 16 riders.
For clubs with their own track, there is no maximum number of riders.
With more than 16 riders per daypart, the costs are 5 € per additional rider.

150 € per daypart of 2 hours and a maximum of 16 riders.
For clubs with their own track, there is no maximum number of riders.

With more than 16 riders per daypart, the costs are 5 € per additional rider.

Mogelijkheid tot boeken / possibility to book:

Er kan enkel op de volgende dagen en uren worden geboekt,
Renting the track is possible only on the following days and hours,

Maandag / Monday9.00 – 21.00 h
Dinsdag / Tuesday9.00 – 18.00 h
Woensdag / Wednesday9.00 – 17.30 h
Donderdag / Thursday9.00 – 18.00 h
Vrijdag / Friday9.00 – 21.00 h
Zaterdag / Saturday9.00 – 18.00 h
Zondag / Sunday9.00 – 18.00 h

Kijk in de online agenda voor de beschikbare datums.
Check the online calendar for available dates and hours.

Regelement / rules:

 • verplicht dragen van volledige BMX uitrusting welke verplicht is op wedstrijden, wie hier niet aan voldoet zal geweigerd worden om te fietsen.
 • mandatory wearing of full BMX equipment which is required in competitions, who fail to do this, will be denied for cycling.
 • men is verplicht zich te houden aan de richtlijnen van de verantwoordelijke van het    JOEL SMETS BMX CIRCUIT.
 • one is obliged to adhere to the guidelines of the responsible of the                              JOEL SMETS BMX CIRCUIT.
 • Het is verboden stil te blijven staan op de bulten, dit kan wel op de verharde delen zoals startheuvel, bochten en op de graskanten van de bochten.
 • It is forbidden to stand still on the jumps, this is possible on the paved parts such as starting hill, turns and on the grass edges of the turns.
 • Er mag niet langs de zijkanten van de bulten naar beneden gereden worden, er zijn plaatsen voorzien om binnendoor te rijden.
 • It is not allowed to drive down the sides of the jumps, places are provided to make a short cut.
 • wie het circuit afhuurt is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de deelnemers, deze is niet inbegrepen in de huurprijs.
 • Who is renting the track is also responsible for the insurance of participants, it is not included in the rent.
 • OFF-ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL en gemeentebestuur Dessel is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstallen en Beschadigingen aan persoonlijke bezittingen tijdens de duur van de verhuur.
 • OFF-ROAD CLUB BMX 2000 DESSEL and the city of Dessel is not responsible for accidents, theft and damage to personal property during the term of the lease.