Vrije training op zaterdag / Free training on Saturday

Vrije training op zaterdag
Elke zaterdag vanaf 19 maart 2022 van 13.30 tot 16.00 uur is het JOEL SMETS BMX CIRCUIT geopend
voor vrij te trainen tegen de betaling van 5 € per rijder, altijd eerst aanmelden en betalen in de
kantine.
Dit is zonder starthek en iedereen volgt de regels van het circuit zoals “niet stilstaan op de jumps van
het circuit”.
LET OP: het BMX circuit kan verhuurd zijn, dus kijk altijd voor vertrek op onze website bij “kalender”
om te zien of het verhuurd is of niet. Als er bijvoorbeeld een verhuur op staat van 13.00 tot 15.00 uur
is het ook niet mogelijk om daarna nog te trainen.

Free training on Saturday
Every Saturday from March 19, 2022 from 1.30 pm to 4 pm, the JOEL SMETS BMX CIRCUIT is open for
free training against the payment of 5 € per rider, always register first and pay in the cafeteria.
This is without a starting gate and everyone follows the rules of the circuit such as "do not stand still
on the jumps of the circuit"
PLEASE NOTE: the BMX track may be rented out, so always check our website under “kalender”
before departure to see if it is rented out or not. For example, if there is a rental from 13.00 to
15.00h, it is also not possible to train afterwards.